rok 2020

jednotlivé kurzy

(zvýhodněný balíček - 24 hodin - cena 6.000,-Kč)

 

 

Rok 2020

 

PSYCHOLOGIE LŽI U DĚTÍ A VÝCHOVNÉ INTERVENCE

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

PSYCHOLOGIE LŽI U DĚTÍ A VÝCHOVNÉ INTERVENCE

Neustále rostoucí požadavky kladené na děti způsobují, že často cítí, jako by nikdy nemohli splnit očekávání dospělých; a tak lžou. Nutné je si však uvědomit, že lhaní je kognitivní dovednost; nástroj, který všichni používáme k zajištění osobního sociálního postavení a posílení naší sociální sebeúcty. Lhaní je tedy dětský nástroj k zachování sebeúcty mezi těmi, na kterých dětem záleží. Na rodičích a učitelích dětem záleží. Děti se bojí rodičů a učitelů, a to jak z lásky k nim, tak z následků, které přicházejí pokud nesplní očekávání svých lidí ; potrestání a především pak pocit odmítnutí .  Právě snížené sebehodnocení spolu se strachem z nepřijetí umocňuje u dětí v NRP kognitivní dovednost lhaní.

12 hodin    4.000,-Kč

 

 

Rok 2020

 

LEŽ JAKO PŘÍZNAK ZÁVAŽNĚJŠÍHO PROBLÉMU

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

LEŽ JAKO PŘÍZNAK ZÁVAŽNĚJŠÍHO PROBLÉMU

Pokud dítě neustále lže, signalizuje to problém. Musíme si uvědomit, že lhaní je složitý jev, jehož povaha nemusí být vždy patologická.  Důležité jsou také motivy, frekvence, pohled spolužáků, rodičů, dalších zúčastněných osob a jiné problémy u dítěte (agresivita, školní neúspěšnost, šikana, záškoláctví,…aj.).

Důležité je najít příčinu, která může skrývat existenci dalších obtíží a poruch. Dopátrat se příčiny lhaní je dlouhodobý proces a rodiče musí být důslední a jejich očekávání musí být přiměřená.  Není ostudou, když už si rodiče se lží u dětí neví rady, vyhledat odbornou pomoc z oblasti psychologie či dětské psychiatrie.  Když má dítě zdravotní problémy, je nemocné, také vyhledají lékařskou pomoc. Lhaní, které je opakované, většinou negativně ovlivňuje vztahy v rodině mezi dítětem a rodiči, ale i partnery navzájem.

8 hodin    2.500,-Kč

 

 

Rok 2020

 

JAK POZNAT LEŽ

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

JAK POZNAT LEŽ

Někteří lidé se domnívají, že mají osvědčené metody k rozpoznání lži u druhého člověka.  Svou schopnost odhalit lež ale přeceňují a vykazují přehnanou sebejistotu v odhalení lháře.  „Lež má sice krátké nohy, ale často s nimi daleko dojde. Její odhalení není jednoduché, přestože se jedná o popis nějaké zkušenosti či postoje, jenž neexistuje“

4 hodiny   1.500,-Kč