Rok 2017

Jednotlivé kurzy

(zvýhodněný balíček - 24 hodin - cena 6.000,-Kč)

 

 

Rok 2017

Oblast: právní

 

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Právní minimum pro osoby pečující a v evidenci

Kurz je zaměřen na různé životní situace, na práva osoby pečující a v evidenci v rámci výchovy, péče a zastupování svěřeného dítěte,  nemocenské pojištění, zdravotní pojištění a novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění a pozdějších předpisů, a další související zákony.

6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2017

Oblast: právní a zdravotně - sociální

 

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Systém státní sociální podpory a dávky hmotné nouze, dávky pro osoby se zdravotním postižením a podpora v nezaměstnanosti

Kurz si klade za cíl alespoň v základních obrysech seznámit s tématy, která jsou náplní sociálně-právního poradenství. Kurz  je koncipován jako základní souhrn informací v rámci sociálně- právního minima a ujasnění systém sociálního zabezpečení v České republice.

6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2017

Oblast: zdravotně - sociální a psychologická

 

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Specifické poruchy učení a ADHD na podkladě LDM

Studující mají možnost se seznámit s nejčastějšími specifickými poruchami učení – se současnou terminologií, s příčinami jejich vzniku a diagnostikou. Součástí kurzu je i popis typických projevů jednotlivých specifických poruch učení. Stěžejní část je věnována možnostem jejich ovlivnění.

6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2017

Oblast:  psychologická

 

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Psychologické aspekty deprivace a poruch vazby u dětí v NRP

Děti v NRP, bezpochyby vždy prošly obdobím či obdobími, kdy nebyly jejich potřeby plně saturovány. Ve většině případů se tato zkutečnost představuje pro další vývoj dítěte prognosticky silně negativní prvek, který se odráží do dalšího vývoje. U dětí v náhradních formách péče se jasně ukazuje, že vzdělání, sociální statut, ale i konkrétní obtíže jejich rodičů (například konflikt se zákonem nebo v oblasti pracovní anamnézy nezaměstnanost) mají pro dítě výrazněji negativně prognostický charakter. Z tohoto hlediska lze jednoznačně konstatovat, že děti v náhradních formách péče, a to zvláště děti v náhradní výchovné péči (dětských domovech), vykazují zcela výrazně apriorní negativní vývojovou zátěž, a to ještě před vstupem do dětského domova. Tento kurz se zaměřuje na pochopení následků deprivace a reedukace dětí v NRP.

6 hodin    2.000,-Kč