2016

Jednotlivé kurzy

(zvýhodněný balíček - 24 hodin - cena 6.000,-Kč)

 

 

Rok 2016

Oblast: zdravotně - sociální a psychologická

 

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Agrese; agresivita; zátěžové situace, akutní, rizikové v životě dítěte a rodiny

Toto téma posluchače seznámí s pojmy jako je agrese a agresivita, teorií vzniku agrese, ať už vrozené či reaktivní. Téma zahrnuje i informace o frustraci, deprivaci a stresu jako faktorů ovlivňující vznik agresivního chování u dítěte.

6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2016

Oblast: zdravotně - sociální a psychologická

 

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Efektivní řešení konfliktů

Kurz je zaměřen na strategická řešení konfliktních situací v rodině. Součástí kurzu je seznámení s druhy konfliktu i typologií řešení, včetně metod při řešení krizí, efektivní komunikace v konfliktních situacích a schopnost rozlišit pozitiva a negativa rolí, které jsou součástí konfliktu.

6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2016

Oblast: zdravotně - sociální a psychologická

 

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření se projevuje v psychickém prožívání (v postojích a emocích), ve vztazích i v tělesné rovině. Psychické příznaky: ztráta nadšení, schopnosti negativně ovlivňují výkon osob pečujících a v evidenci. V kurzu se seznámíte s teorií syndromu vyhoření a jeho příznaky, ale také možnosti jak s tímto fenoménem pracovat a minimalizovat riziko rozvoje tohoto syndromu.

6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2016

Oblast: zdravotně - sociální a psychologická

 

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Nové metody v rámci SPOD

Agenda sociálně právní ochrany dětí, pod kterou spadá i výkon pěstounské péče využívá různé metody práce s rodinou, které se liší přístupem pracovníka a rodiny, ale vhodnosti pro použití v praxi. Tento kurz Vás seznámí s prostředky pro podporu rodiny, jako jsou rodinné a případové konference, facilitace a mediace, systematickým plánováním – individuálním plán ochrany dítěte a knihou života v rámci budování identity dítěte.

6 hodin    2.000,-Kč