rok 2021

jednotlivé kurzy

(zvýhodněný balíček - 24 hodin - cena 6.000,-Kč)

 

 

Rok 2021

 

Jak pracovat s emocí

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Jak pracovat s emocí

Emoce jsou velice důležité a k našemu životu patří. Dokážeme díky nim posoudit celou situaci, vnímat zpětnou vazbu a adekvátně reagovat. Jsou důležité při rozhodování a jsou naším kontrolním orgánem. Emoce jsou pro nás klíčem k různým životním situacím. Pomáhají nám dávat zpětnou vazbu a uvědomit si, co prožíváme. Na světě jsou lidé, co prožívají emoce ve větší míře, lidé, co je prožívají přiměřeně, a také lidé, co je neumí vyjádřit vůbec. Přesto jsou emoce součástí nás všech a ti, kteří je neumí prožít, mají život složitější, protože vůbec nevědí, co se v nich děje a co prožívají ostatní. Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu z možnosti práce s emocemi jak u sebe, tak svěřených dětí, ale také možnosti rozvoje emoční inteligence.

8 hodin    2.500,-Kč

 

 

Rok 2021

 

Dítě v NRP a bezpečí

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Dítě v NRP a bezpečí

Bezpečí je jednou ze základních potřeb člověka. Právě u dětí umístěných v NRP došlo k narušení této potřeby, což může vést k rozvoji traumatu. Jaké jsou možnosti zvýšení pocitu bezpečí dítěte. V rámci kurzu budou posluchači seznámeni s teoretickými poznatky a metodami vycházející z psychoterapeutických přístupů.

8 hodin    2.500,-Kč

 

 

Rok 2021

 

Jak budovat vztahy s dětmi, aby dlouhodobě fungovaly

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Jak budovat vztahy s dětmi, aby dlouhodobě fungovaly

Dozvíte se o tom, jak komunikovat v rodině, řešit náročné situace, pochopit, co potřebují naše děti v různých vývojových obdobích a co potřebujeme my, jako rodiče a příklady z naší praxe.  Seznámíte se s důležitými aspekty vývoje dětí, ale i rodičovství a osobního růstu. 

 

8 hodin 2.500,-Kč