2015

Ontogenetická psychologie

Zvýhodněný balíček - 24 hodin - cena 6.000,-Kč

kurz se skládá ze tří okruhů (8 hodin)

 

Rok 2015

Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících

Název kurzu - okruhu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Teorie vývojové neboli ontogenetická psychologie a determinanty vývoje osobnosti

Kurz je zaměřen na získání základních informací o vývoji lidské osobnosti, činitele vývoje, vývojová stadia, dynamika subjekt-objektové interakce vývoj. teorie, obecné principy vývojových změn, hierarchie potřeb dítěte a holistické pojetí osobnosti, dále pak socializace dítěte.

8 hodin  2.666,-Kč

 

 

Rok 2015

Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících

Název kurzu - okruhu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Od početí až k adolescenci

Kurz je zaměřen na získání základních informací o vývoji lidské osobnosti, popis a charakteristika změn typických pro určité vývojové období jako základ pro odvození obecných zákonitostí vývoje psychiky.

8 hodin  2.666,-Kč

 

 

Rok 2015

Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících

Název kurzu - okruhu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Specifické poruchy učení, ADHD a ADD

Kurz je zaměřen na získání základních informací o specifické poruchy učení, ADHD a ADD

8 hodin  2.666,-Kč